Nachádzate sa v sekcii UŽITOČNÉ RADY

OKNÁ A DVERE
PRÍSLUŠENSTVO
ZIMNÉ ZÁHRADY
GARÁŽOVÉ BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
INTERIÉROVÉ DVERE

PRIMAOKNO s.r.o,
výstavná sieň: Gessayova 39
(firma. TRIO TEAM)
851 03 Bratislava - Petrzalka
tel : 02/43 633 632
tel : 02/43 633 633
fax : 02/43 633 631
primaokno@primaokno.sk

Akým spôsobom sa udržujú KALYPSO okná?

 

UPOZORNENIE: Ochranné fólie z plastových profilov je nutné odstrániť do 1 mesiaca po montáži.

Po montáži nových okien sa môžu rámy počas omietania znečistiť vápnom, alebo cementovou maltou. Znečistenie treba vodou a trochou tekutého čistiaceho prostriedku odstrániť, aby nedošlo k žiadnym poruchám funkčnosti tesnení a kovaní. Nepoužívajte, prosím žiadne prášky alebo agresívne riedidlá, ako acetón alebo nitroriedidlá , pretože sa tým ničí plast a tesnenia. V prípade, že naša spoločnosť u Vás vykonávala aj murárske práce je potrebné, aby ste si  po dvoch dňoch ochránili omietnuté časti náterom z exteriéru aj interiéru / bežne dostupnou exteriérovou a interiérovou farbou / aj keď naša spoločnosť používa certifikované omietky do exteriéru a interiéru, náter zvyšuje ich odolnosť voči vode, slnečnému žiareniu / exteriér / a vplyvom vykurovania interiéru / interiér /. 

 

Ako správne vetrať?

            Obdobie lacnej energie na vykurovanie nenútilo v minulosti k žiadnemu veľkému premýšľaniu vzhľadom na vetranie uzavretých miestností. V zime sa vetralo hlavne z dôvodu zníženia vnútornej teploty v dôsledku prekúrenosti. V dôsledku tejto výmeny vzduchu medzi prekúreným vnútorným vzduchom a suchým studeným vonkajším vzduchom sa darilo držať relatívne nízku vlhkosť vnútorného vzduchu.Za týchto okolností sa v budovách prakticky nevyskytovali žiadne škody a poruchy z kondenzácie vodnej pary na vnútorných povrchoch.

         Pri dnešnom používaní plastových okien a úspornom vetraní sa zvyšuje vlhkosť v interiéroch. Ak nie je odstránená dostatočným vetraním, vsakuje do stien, nábytku a kobercov, čím sa vytvárajú plesne. V prípade rosenia okien ide o kondenzáciu /vyzrážanie/ vody obsiahnutej vo forme pary vo vzduchu na studených povrchoch. Na tento jav majú priamy vplyv nasledovné faktory: vnútorná teplota prostredia, relatívna vlhkosť vzduchu /koľko vodnej pary je obsiahnutej vo vzduchu/ a povrchová teplota konštrukcie /rámu a krídla okna, zasklenia/, ale tiež rozdiel teplôt v exteriéri a interiéri a cirkulácia /prúdenie/ vzduchu v interiéri. Pre zamedzenie orosenia okien treba zabezpečiť čo najteplejší povrch rámu, okna, skla a čo najmenšiu vlhkosť vnútri miestností, aby nemalo „kde" kondenzovať a nemalo „čo" kondenzovať.

A preto je nutné dostatočne vetrať.

Čo znamená dostatočne vetrať?

Mimo vykurovacej doby, t.j. v lete, by sa mal v bytoch vytvárať pravidelný prievan a okná treba nechávať dlhodobo pootvorené.

Počas vykurovacej doby je nutné zvýšiť vykurovanie a vetranie podľa následovného postupu:

1.      prevetrať byt cca 10 min. pri otvorenom okne, najlepšie v prievane

2.      všetky okná zatvoriť a byt úplne vykúriť

3.      tento postup opakovať každé 3-4 hodiny, najmenej však 2-krát denne

Vetranie je najúčinnejšie po rannom vstávaní a pred večerným spaním a taktiež pri zvýšenej vlhkosti, t.j. pri varení, kúpaní a pod.

Všetky priestory bytu vyhrievajte rovnomerne a dbajte na to, aby rozdiel teplôt v nočných hodinách nebol viac ako 5°C.

Uvedené odporúčania sa týkajú opatrení, ktoré môžu vykonávať a ovplyvniť iba obyvatelia bytov!

 

Pravidelná údržba KALYPSO okien a dverí

KALYPSO okná a dvere sa čistia bežnými tekutými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť.

Kovanie na pohyblivých častiach a na miestach označených olejničkou doporučujeme raz za rok premazať silikónovým sprejom. Silikónové tesnenie taktiež doporučujeme raz za rok ošetriť silikónovým sprejom.

Záruka na výrobky
Firma PRIMAOKNO poskytuje na plastové výrobky s montážou záruku v dĺžke 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť okamihom odovzdania diela. Na výrobky bez montáže (teda také, ktoré si zákazník namontuje sám) poskytujeme záruku v dĺžke 24 mesiacov.

Záručná lehota na príslušenstvo ku oknám a dverám je v dĺžke 24 mesiacov počítanú od okamihu odovzdania diela.

Rosenie okien - Prečo sa rosia okná?

Rosenie okien ( kondenzáciu vodnej pary ) spôsobuje vysoká vlhkosť vzduchu v miestnosti, ktorá vzniká, paradoxne, veľmi dobre tesniacimi oknami.
• rosy na okne z interiérovej strany sa zbavíte vetraním. Sú dva spôsoby. Buď je to dlhodobé mikrovetranie – cez štrbinu medzi rámom a oknom, ktoré však ochladzuje preklady okna a tým vytvára vhodné podmienky pre šírenie plesní alebo úplne ideálnym je nárazové vetranie, keď otvoríte okno dokorán minimálne na 10 minút denne. 
• výhodnejšie vetranie, aj z hľadiska šetrenia energiou, je nárazové vetranie cez dokorán otvorené okná. Tento spôsob vetrania je potrebné opakovať viackrát za deň.
• ďalšou možnou príčinou rosenia okien je nesprávne umiestnenie radiátora
• najviac sa rosia okná zo severnej, severo-západnej a severo-východnej strany. Je to preto, že na tieto okná počas celého dňa nezasvieti slnko a prirodzene sa tak nezohrievajú. 
Ak sa vytvára rosa vnútri v okne (medzi tabuľami skla) je to chyba výrobku – okno nie je vzduchotesné.

Ako zabrániť roseniu okien? 
Úplne sa vyhnúť roseniu sa nedá, dá sa mu však predísť správnym vetraním (cca 10 min., 3x/denne, okno otvorené dokorán), zvýšením teploty vzduchu v miestnosti a umožnením prúdeniu teplého vzduchu priamo na okno z vykurovacieho telesa (radiátor) umiestneného zvyčajne pod oknom (zakrytie radiátora širokou parapetnou doskou zvyšuje riziko rosenia). 


Nebude sa okolo okien zrážať voda a vytvárať plesne?
Správne vetranie je najvhodnejším riešením problému kondenzácie vodnej pary. S oknami f. PRIMAOKNO sa "samovetranie" bytov neuskutočňuje.

Ako sa obsluhuje viacpolohové vetranie? 

polohovač sklápania, okno dať  do polohy „sklopené" následne privrieť okno podľa potreby a kľučkou otočiť o 45°, čím sa zaistí polohovač sklápania /polohovač je integrovaný v kovaní na hornej strane krídla/.

Čo znamená termín TEPELNÝ MOST?
TEPELNÝ MOST - miesto, ktoré vedie teplo lepšie než jeho okolie. V prípade okna sa jedná o celý rám a okraj sklenenej výplne. Cieľom je teda zamedziť úniku tepla, touto slabinou tzn. prerušenia tepelného mostu. 

Ako správne vetrať?
Nové okná si žiadajú určité zmeny v návykoch. Vaše nové okná budú tesniť podstatne lepšie ako tie pôvodné. Preto je nutné prispôsobiť režim vetrania miestností novému stavu. Staré okná väčšinou netesnili nie len po stránke tepelnej, ale taktiež nimi prechádzal niekoľkonásobok odporúčaného množstva vzduchu. To malo za následok vysoké straty tepla ako prestupom, tak aj infiltráciou. Nové okná zamedzia obom únikom, určitú výmenu vzduchu je ale treba zachovať. To sa dá zaistiť niekoľkými spôsobmi. Ideálne je nútené, plne kontrolované vetranie s obmedzením tepelných strát, najjednoduchšie je pravidelné vetranie miestností, v ktorých pobývame.

Možností je hneď niekoľko:
otvoreným oknom – vhodné na rýchle, krátkodobé prevetranie predovšetkým pri nízkych teplotách
sklopeným oknom – vhodné pre dlhodobé vetranie len pri vyšších teplotách, porovnateľných s teplotou v miestnosti mikroventilácíou (štrbinové vetranie) - umožňuje vetrať víacmenej trvalo – hodí sa však len v určitom rozsahu teplôt infiltráciou (úpravou tesnenia) – trvalé vetranie, zaisťujúce hygienickú výmenu vzduchu pri extrémnych (výpočtových) teplotách


Sú plastové okná PRIMAOKNO priaznivé pre životné prostredie?
Áno. Profily VEKA a SCHUCO sú vyrábané z tvrdeného pvc, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Na ošetrovanie okien nie sú potrebné žiadne chemikálie. Netreba používať žiadne nátery. Plastové profily z demontovaných okien sú 100 recyklovateľné.

Sú plastové okná KALYPSO hospodárne?
Áno. Už pri kúpe sú cenovo prístupné. Výborná tepelná izolácia moderných viackomorových profilov zabezpečí zníženie vykurovacích nákladov. Plastové okná VEKA a SCHUCO majú životnosť viac ako 50 rokov, aj bez ošetrovania sú odolné poveternostným podmienkam a udržujú si tvar. Profily z demontovaných okien sú opäť výrobnou surovinou a sú 100 zhodnotiteľné. Náklady na skládkovanie či spaľovanie celkom odpadávajú.


Majú plastové okná KALYPSO samovetrací systém?
Vzduch zvonku vstupuje cez vybrané dorazové tesnenie medzi rámom a krídlom do okennej drážky. Vzduch sa ďalej vedie cez „inteligentne privetravanie" a odtiaľ cez chýbajúce dorazové tesnenie v krídle do vnútorného priestoru. Ak na klapky prúdi tlak stúpajúci tlak vetra (cca. 30 -40 Pa) vzduchový kanál sa uzatvorí a prúd vzduchu sa preruší a tak nedôjde ku žiadnym prejavom prievanu.


Vyrábate okná z recyklovaných profilov? 
Nie, žiadne hlavné profily použité na výrobu okien KALYPSO sa nevyrábajú z recyklovaného PVC. 

Dovážate okná z Poľska alebo z poľských materiálov? 
Všetky okná KALYPSO sú vyrobené na Slovensku vo výrobnom závode v Bernolákove. Všetky použité plastové profily VEKA, prípadne SCHUCO sú vyrobené v Nemecku. Izolačné sklá vyrábajú slovenskí výrobcovia FESTGLAS a NITRASKLO, ktorí na ich výrobu používajú ploché sklo vyrobené v Nemecku alebo v Belgicku. 

Sú plastové okná KALYPSO zdravotne nezávadné? 
Všetky materiály sú zdravotne nezávadné a život a životné prostredie nepoškodzujúce a neohrozujúce. Takmer všetok odpad z výroby okien (odrezky plastových profilov, oceľových výstuží, obaly a pod.) je vykupovaný špecializovanými firmami, ktoré ich následne recyklujú. Sme držiteľom certifikátu ISO 9001 v kvalite výroby. 

Aká je údržba plastového okna? 
Veľmi jednoduchá. Raz za čas rám umyť saponátovým prostriedkom, kvapnúť olej do pohyblivých častí kovania, umyť tesnenia a vyčistiť odvodňovacie drážky od nečistôt.

Prečo sú stále výrazné rozdiely v cenách plastových okien? 
Výrazné cenové rozdiely medzi kvalitnými výrobcami nie sú. Ak narazíte na výrazne lacnejšie okná, ako je bežná cena na trhu, zvyčajne ide o okná s nevyhovujúcou kvalitou. Problém je, že zákazník pri podpise zmluvy nevie skontrolovať kvalitu okna, pretože to ešte nie je vyrobené. Práve preto sa treba obrátiť na veľkých výrobcov s dlhou tradíciou. Ich dlhé pôsobenie na trhu bez zmeny názvu firmy je samo osebe zárukou kvality a dôveryhodnosti. Rozdiel ceny pri kvalitných oknách je daný najmä rozdielnou technickou špecifikáciou profilov (5 alebo 6-komorové), skla, kovania a pod. Obecne platí, že najväčší výrobcovia s automatickou technológiou výroby a veľkým objemom nákupu materiálu majú nižšie ceny ako drobní regionálni výrobcovia okien. 

Ako mám zamerať okná pre výpočet ceny ich výroby. Čo ak ich zamerám chybne?
V prvom rade pre orientačný výpočet ceny stačí vaše zameranie okenného otvoru-od steny po stenu. Pred samotnou výrobou prídu naši pracovníci zamerať presne rozmery všetkých okien. Nemusíte sa preto báť, že Vám osadíme okná nesprávnych rozmerov.

Ako zabezpečím likvidáciu starých okien?
• nezabudnite, že staré okná patria na zberný dvor. odvoz starých okien prevádzame do areálu našej výrobnej haly, kde ich separujeme a zabezpečujeme ich likvidáciu.
• nezabudnite, že aj to najkvalitnešie a najdrahšie okno môže pôsobiť na danej nehnuteľnosti nevhodne, ak si zvolíte nesprávny materiál, farbu alebo povrchovú úpravu.


Prečo máme vymeniť okná?
Uvažujete o výmene starých okien a neviete, či sa to oplatí? Ak riešite túto otázku, ponúkame Vám niekoľko dôvodov prečo staré okná vymeniť za nové. Nie malá položka, ktorú si vyžiada výmena okien Vám prinesie: 

• skvelú tepelnú izoláciu a tým aj ušetrenie poplatkov za teplo. Rôzne zdroje uvádzajú, že netesnosť okien spôsobuje 25 – 50% tepelných strát budovy.
• výbornú zvukovú izoláciu, ktorá určite prispeje k vytvoreniu príjemného prostredia v byte a ochráni Vás od hluku ulice.
• minimálnu údržbu a starostlivosť. Nové okná sú nenáročné na údržbu a majú dlhú životnosť
• môžete si vybrať okná od veľkého počtu dodávateľov, ktorí ponúkajú kvalitné okná z rôznych materiálov, s kovaním od rôznych výrobcov. Nové okná dodávajú v širokej palete typov a farebných vyhotovení podľa stupnice RAL. K oknám je možné dodať doplnky (vnútorné žalúzie, sieťky proti hmyzu, vonkajšie rolety, vnútorné a vonkajšie parapety) podľa Vašich požiadaviek.
• moderný vzhľad bytu či domu. Nové okná vylepšia vzhľad Vašej nehnuteľnosti

 


Nákupný košík

(0.00 SKK) 0 €
Počet položiek : 0 ks

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

SERVIS

Všetky práva vyhradené 2008 PRIMAOKNO s.r.o, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu
TOPlist TOPlist

Pocitadlo.sk
Free Page Rank Tool